UrbanTrickz

Freerunning Egmond aan Zee

Betaling voorwaarden

Algemene voorwaarde betalingen


Artikel 1: SEPA incasso

1a Als je lid wordt van UrbanTrickz, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan UrbanTrickz besluiten de overeenkomst te beëindigen. Om in een UrbanTrickz les deel te nemen dien je betaalt te hebben voor de desbetreffende maand.

1b Indien je kiest voor betaling per maand bij een overeenkomst die per maand flexibel opzegbaar is of per half jaar opzegbaar is (hierover bij artikel 2 meer informatie) dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling via de website of via een link in een e-mail.

1c Indien wij jouw betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. storing, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank.

1d Als je nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

1e Wij hebben het recht om onze tarieven ten alle tijden te verhogen of te verlagen. U zult minimaal 30 dagen voor de ingang hierover een e-mail ontvangen. U heeft dan na het ontvangst van de e-mail 30 dagen de tijd om uw abonnement stop te zeggen met ingang van de tariefsverhoging, ongeacht van uw abonnement.

1f Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst of de extra's, vindt er geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.


Artikel 2: Abonnementen opzeggen

2a Bij het maandelijks opzegbaar abonnement kunt u elk moment aangeven dat u wilt stoppen. U betaalt en kan lessen blijven volgen volgens uw abonnement tot de 1e van de volgende maand. daarna is het lidmaatschap opgezegd.

2b Bij het halfjaarlijks opzegbaar abonnement kunt u elk moment aangeven dat u wilt stoppen. U betaalt en kan lessen blijven volgen volgens uw abonnement tot de eerstvolgende opzegdatum; 1 Juli, 1 December. Daarna is het lidmaatschap opgezegd.


Artikel 3: Losse betalingen

3a Wij hanteren ook voor bepaalde diensten en/of producten losse eenmalige betalingen (bijv. evenementen, clinics, merchandise).

3b De voorwaarden verschillen per dienst en/of product en staan vermeld bij de aankoop van het desbetreffende product of dienst.

.